Afbeelding: Wikihouse_Foto website

Het WikiHouse systeem

Het WikiHouse systeem stelt toekomstige bewoners in staat om zelf hun huis te bouwen. Op een enkel stabiliteitskruis na bestaat de gehele draagconstructie uit standaard multiplex platen van 18mm dik. Uit deze platen worden, door middel van computergestuurde freesapparatuur en met zo min mogelijk materiaalverlies, nauw passende elementen gehaald. De multiplex elementen worden door de zelfbouwer als een soort 3D-puzzel in elkaar gelegd waardoor er een doosprofiel wordt gevormd dat de gehele dwarsdoorsnede van de 2-laagse woning omsluit.

Door gebruik te maken van standaard multiplex platen worden er echter restricties gesteld aan de afmetingen van de ‘puzzelstukjes’. Dit maakt het noodzakelijk dat er over de lengte van het doosprofiel naden komen waarin de krachten door hout-op-hout verbindingen, zoals nokjes en zwaluwstaarten, worden overgedragen. Tevens dient er tussen de naden voldoende afstand te zitten zodat de krachten kunnen oversteken tussen flens en lijf. De standaard multiplex dooselementen die in het WikiHouse project worden gebruikt zijn door SHR uitgebreid beproefd in het lab. De gemeten sterkte en stijfheid zijn gebruikt voor het constructief ontwerp.

Speerpunten voor het Wikihouse project, en zelfbouwsystemen in het algemeen, zijn de maakbaarheid en bouwvolgorde van het casco en de eenduidigheid en eenvoud van de details. Adviesbureau Lüning verzorgde vanuit de rol van hoofdconstructeur het constructief ontwerp en de hoofd- en detailberekeningen van de houtconstructie voor 13 woningen in fase 1 en nogmaals 13 woningen in fase 2 van het project.