tree-2240167_1920-min

Méér bouwen in hout leidt niet tot ontbossing; integendeel!

Om een duurzaam gebouw te realiseren moet men verder kijken dan alleen de jaarlijkse energierekening van het pand. Ook het bouwmateriaal – en de milieu-impact die uit het verkrijgen en toepassen voortkomt – moet worden meegewogen om tot een echt duurzaam gebouw te komen.

Het toepassen van hout blijkt echter dé manier om de milieu-impact van gebouwen en andere constructies omlaag te brengen. Het unieke karakter van dit product maakt het zelfs tot het meest geschikte en duurzaamste bouwmateriaal dat er bestaat. En de natuur reikt het als het ware zelf aan.

Toch is er nog altijd de nodige scepsis tegen het toepassen van meer hout in de bouwsector. "Is dat niet juist heel schadelijk voor onze bossen?" is een vraag die wij regelmatig horen.

Maar het eenvoudige antwoord is: NEE, meer bouwen in hout leidt niet tot ontbossing! Er is echter één belangrijke voorwaarde: het hout moet worden geoogst uit duurzaam beheerde bossen (bijv. FSC).

Vanwaar deze uitspraak?

Aanleiding was de vraag van een projectontwikkelaar: “Wat gebeurt er als ik in 10 jaar 1.000.000m2 BVO (Bruto-Vloeroppervlak) aan houten gebouwen ontwikkel? Hoeveel bos kost dat dan?”

Omdat wij deze vraag niet direct konden beantwoorden – en ook geen onderbouwde kentallen paraat hadden – zijn we dit gaan uitzoeken. Als Adviesbureau met ruim 35 jaar ervaring in houten constructies ontwerpen en berekenen, voelden we dat ook wel aan onze stand verplicht.

En de conclusie was ondubbelzinnig: er is voldoende duurzaam beheerd bos aanwezig om aan de groeiende vraag vanuit de bouw te voldoen.

Lees hieronder de route naar deze uitkomst.

Hoeveel hout is er nodig?

Allereerst moet je weten hoeveel constructiehout er nodig is voor 1.000.000 m2 BVO. Uit een van onze eerdere studies blijkt dat utiliteitsgebouwen grofweg 0,3 tot 0,5 m3 hout per m2 in de constructie verbruiken.

Dit betekent dat voor 1.000.000 m2 er dus ongeveer 300.000 tot 500.000 m3 constructiehout benodigd is. Voor onze berekening nemen we hier voor het gemak het gemiddelde van: 400.000 m3.

Afbeelding: Luning ingenieurs - meer bouwen in hout

Hoeveel bos is daarvoor vereist?

Maar hoeveel bos is er uiteindelijk nodig om 400.000 m3 constructiehout te kunnen oogsten? Om deze vraag te beantwoorden, gebruiken we de Bosberekentool |1|. Deze toont dat er uit 15.444.015m2 FSC-bos in 30 jaar tijd 400.000m3 hout geoogst kan worden.

Omdat het om duurzaam beheerd bos gaat, betekent dit dat deze hoeveelheid wordt geoogst uit de jaarlijkse aangroei – het bos zelf blijft dus in stand.

Maar omdat in ons rekenvoorbeeld de gewenste 400.000m3 constructiehout niet in 30 jaar, maar in 10 jaar gevraagd wordt, is er dus 3x zoveel duurzaam beheerd bos nodig. Dit komt neer op 46.332045m2 oftewel 4.633 hectare bos; een gebied van ruim 6800 voetbalvelden!

Link: http://www.fsc.nl/nl-nl/fsc/impact/impacttool/bosberekentool

Hoeveel bos is er beschikbaar?

We hebben dus zo’n 4.633 hectare duurzaam beheerd bos nodig om 1.000.000 m2 te realiseren. Maar is deze hoeveelheid überhaupt voorhanden? In ons rekenvoorbeeld beperken wij ons ook nog eens tot de bossen van Europa, omdat wij extra milieubelasting door onnodig transport natuurlijk willen voorkomen.

Volgens cijfers van Eurostat uit 2015 |2| is er in Europa 182.000.000 ha bos aanwezig (zie infographic hieronder). De benodigde 4.633 ha is dus slechts een heel klein deel van het beschikbare bos.

Bovendien valt in dezelfde cijfers te lezen dat het Europees bos de afgelopen 25 jaar met 11.000.000 ha is uitgebreid. Dit betekent dat er gemiddeld jaarlijks ca. 440.000 ha nieuw bos bij komt!

Zelfs deze hoeveelheid is al ruim voldoende om aan de benodigde vraag voor 1.000.000m2 BVO te voldoen. Tenslotte is er in mei 2018 Europese wetgeving aangenomen (LULUCF) |3| waarin is bepaald dat alle hoeveelheid bos dat wordt gekapt gecompenseerd dient te worden met minimaal gelijkwaardige CO2-opname uit de atmosfeer in de periode 2021-2030.

Conclusie

In ons rekenvoorbeeld hebben wij laten zien dat bij het extra realiseren van 1.000.000 m2 BVO aan utilitaire gebouwen, er alleen al in Europa voldoende bos beschikbaar is. Daar komt nog eens bij dat volgens nieuwe Europese wetgeving EU-lidstaten vanaf 2021 worden verplicht om gekapte bossen te compenseren. De ambitie om duurzaam te bouwen met hout gaat dus absoluut niet ten koste van onze Europese bossen. Belangrijke voorwaarde is dus wel dat het hout uit duurzaam beheerde bossen wordt geoogst.

Meer weten over duurzaam bouwen met hout?

Neem dan vooral contact met ons op. We vertellen graag wat wij voor jou kunnen betekenen.