Klokkenluidersregeling

Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand bestemd voor werknemers van Oosterhoff en de aan haar gelieerde ondernemingen (met minder dan 50 werknemers).