Tienbeukenhuis
Tienbeukenhuis

Tienbeukenhuis

Het nieuwe huis zweeft net boven het glooiende maaiveld. De verplicht enkelvormige kap staat parallel aan de waterkant. Onder de nok verbindt een 32 meter lange zone de gesloten straatzijde met de open waterzijde. In de lengterichting heeft de woonruimte 10 beuken. De houten spanten maken het een geheel, maar geen enkele beuk is hetzelfde. Het geeft het huis veel ruimtelijke variatie in beide richtingen.

Adviesbureau Lüning heeft voor dit project de rol van hoofconstructeur vervuld.

048_foto_interieur_zuid
Foto_exterieur_houtconstructie-zuid_Mirck
048_isometrie_houtconstructie-dak_zuid_Mirck
048_dwarsdoorsnede_Mirck
048_isometrie_houtconstructie_zuid_Mirck
048_langsdoorsnede_Mirck

Projectgegevens

Opdrachtgever ...
Architect MIRCK Architecture
Hoofdconstructeur​ Adviesbureau Lüning
Bouw 2018